Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

Aktuality

Dovolujeme si Vás pozvat na první akci tohoto typu pořádanou pro oblast Šluknovsko/Sebnitz za účelem podpoření místního podnikatelského prostředí.
Celý text ...
Zveme Vás na již 5. ročník inovační burzy, která je zaměřena tentokráte na praktická a inovační řešení z oblasti elekromobility.
Celý text ...
Dovolujeme si Vás pozvat na již čtvrtý ročník česko-saské inovační burzy, která je zaměřena na podnikatele, firmy, společnosti a výzkumné instituce v česko-saském pohraničí. Aktuální ročník je věnován tematickému okruhu odpadového hospodářství a využití odpadu.
Celý text ...
Dne 5. 9. 2013 jsme s projektem INPOK navštívili Mezinárodní informační a setkávací centrum Sasko (IBS) v Laubusch, kde se konal velký Den kooperace nazvaný „Tam, kde se potkává věda s praxí" (orig. „Wirtschaft trifft Wissenschaft").
Celý text ...

Pro náš další letošní ročník inovační burzy se nabízí téma Efektivní energie, které přináší různé možnosti úspory energie.


Celý text ...
Ideová konference, která se konala dne 13. června 2013, měla za cíl zahájit aktivní diskusi mezi hlavními stakeholdery inovačního prostředí Ústeckého kraje, resp. dalšími subjekty z oblasti Saska v rámci příhraniční spolupráce. 

Celý text ...
Nově vybudované Výzkumné a vývojové centrum stomatologie ve Šluknově poprvé otevřelo své brány. Dne 6. června 2013 se v prostorách centra konalo setkání partnerů a spolupracovníků projektu OP Cíl 3 INPOK „Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí".
Celý text ...
K prohloubení rozhovoru v Dolní Poustevně dne 22. 11. 2012 proběhlo pracovní setkání českých a německých partnerů projektu INPOK v Technologickém centru v Sebnitz (TGZS). TGZS je objektem s více než 10 ha plochy, na které jsou v současnosti různé firmy, které představují fungující podnikatelské centrum.
Celý text ...
Dne 16. 5. 2013 a 18. 6. 2013 proběhnou v Ústí nad Labem a Annaberg-Buchholz diskuzní workshopy. Cílem těchto akcí je diskuze s hospodářskými komorami (a podobnými aktéry) v česko-saském pohraničí ohledně zkušeností se spoluprací s podniky, celkovou aktivitou a ochotou navazovat nové kontakty, dělit se s ostatními o své zkušenosti a inovovat vlastní postupy.
Celý text ...
Zveme Vás na druhou "INPOKáckou" přeshraniční inovační burzu! Tentokrát na téma "Chemie v česko-saském průmyslu - Inovativní produkty roku 2012".
Celý text ...
Přijďte s námi diskutovat na téma "Inovační potenciál jako impuls regionálního rozvoje" do Dolní Poustevny!
Celý text ...
INPOK vydává druhý newsletter! Přečtěte si, co se nám podařilo, jací výzamní hosté nás navštívili, či co nového připravujeme.
Celý text ...
V rámci projektu INPOK proběhne 18. 6. 2012 významná návštěva Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem zástupců ze Saské státní odborné akademie (Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Riesa).
Celý text ...
Letošní inovační burza proběhne v duchu „Výroby a zpracování nových materiálů".
Celý text ...
INPOK vydává první Newsletter. Přečtěte si o tom, co se událo a co nás v nejbližší době čeká!
Celý text ...
Právě připravujeme burzy a workshopy plné inovací!
Celý text ...
Projekt byl slavnostně zahájen konferencí 16. 2. 2012 od 12:30, v aule rektorátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem.
Celý text ...
eu ziel3