Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

Kontaktní informace

www.inpok.eu

UJEP v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
Katedra geografie
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Tel.: + 420 475 285 723
Fax: + 420 475 283 563
E-mail: eva.berrova@ujep.cz
www.sci.ujep.cz
TU Dresden
Fakultät Maschinenwesen
CIMTT
Helmholtzstraße 7a 
01069 Dresden
Tel.: + 49 351 463-37518
Fax: + 49 351 463-37119
E-Mail: cimtt@mailbox.tu-dresden.de
http://tu-dresden.de/cimtt
IMG_1071.JPG 


eu ziel3