Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

Partneři

Leadpartner: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta


sci-logo-prf-ujep-ul-logo-velke-cmyk-cj.jpg


Přírodovědecká fakulta
byla slavnostně založena 4. listopadu 2005. Jejím posláním je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech. Vědecko-výzkumné aktivity a další činnost je rozložena na jednotlivé katedry: biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika a matematika. Cílem a smyslem fakulty je výrazně posílit vědecko-výzkumnou základnu UJEP v oblasti přírodních věd, dosáhnout jejího výraznějšího zapojení do evropského výzkumného  prostoru  a  sítí  mezinárodní  spolupráce  a  zajišťovat  vysokoškolské vzdělání všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) jak pro odborníky v přírodovědě, tak pedagogy.

 

 

Partner: Technická univerzita v Drážďanech, CIMTT Centrum výrobní techniky a organizace

 

logo - modra.jpg

CIMTT Centrum výrobní techniky a organizace je centrem transferu technologií na Fakultě strojírenství při TU Dresden. Vedle realizace projektů v oblasti transferu pracuje CIMTT také ve výzkumu transferu. Zpracovávání projektů zahrnuje koncipování a poskytování poradenských služeb podnikům, rozvíjení a zkoušení forem transferu: workshopy, online portály, online databanky a realizační práce ve firmách. K dalším oblastem, se kterými má CIMTT zkušenosti, patří management sítí a projektů a rovněž projektová činnost a realizace ve společných projektech.

Parallel zum vorgestellten Forschungsprojekt InPoK, in dessen Mittelpunkt der theoretische Zugang zur Thematik "Rahmenbedingungen und Unterstützung des Aufbaus von Forschungskooperationen" steht, wird das Ziel3-Forschungsprojekt "Vernetzte FuE für KMU in der sächsisch-tschechischen Grenzregion" durchgeführt. Dieses Projekt konzentriert sich auf die Durchführung und Erprobung praktischer Aktivitäten zur Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers vom Forschungs- in den Anwendungsbereich sowie die Sicherung qualifizierten Fachpersonals im sächsisch-böhmischen Grenzraum.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf dieser Web-Seite:
http://www.technologie-transfer-sn-cz.eu/.

 

eu ziel3