Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

logo_eel.png

 

EUROREGION ELBE / LABE

Euroreg_erzgebirge.jpg EUROREGION ERZGEBIREGE / KRUŠNOHOŘÍ
PROJEKT TECHNOLOGIETRANSFER (Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí / Vernetzte FuE für KMU in der sächsisch -tschechischen Grenzregion)
inwest.jpg PROJEKT InWest
parnet.jpg PROJEKT PARNET - partnerská síť
protransfer.jpg PROJEKT protransfer


logo Khk.JPG

 

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem

Okresní hospodářská komora Teplice

Okresní hospodářská komora Děčín

Okresní hospodářská komora v Chomutově

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích

Okresní hospodářská komora Louny

Okresní hospodářská komora Most

 

eu ziel3