Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

Výsledky a výstupy

Závěrečná publikace s názvem Region a inovace na příkladu česko-saského pohraničí je hotová. Máte-li zájem o její výtisk, popř. elektronickou verzi, kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Dále zveřejňujeme alternativu této publikace "v kostce" pro podniky a instituce, kde je shrnuto to nejstěžejnější a vše je směrováni pro praktické využití.

Ke stažení v obou jazykových verzích: česky -   německy

---

Uzavřeli jsme kvantitativní fázi dotazníkového šetření zaměřeného na inovace, inovační schopnost, tranfer inovací a přehraniční spolupráci. Získali jsme tak celkem 382 vyplnaněých dotazníků z česko-saského pohraničí, z nichž bylo 262 od podniků a firem, 46 od vědecko-výzkumných institucí a 74 od obcí a veřejné správy včetně regionálních aktérů, jako jsou například okresní hospodářské komory.

Poster s vybranými výsledky dotazníkového šetření - originál PDF 6,52 MB (pro A1) zde

poster s vysledky 1_resize.jpg

 

Územní rozložení dotazníkového šetření v Ústeckém kraji - originál PDF 3,18 MB zde

mapa dot obce_resize.jpg


Česko-saské pohraničí - zájmové území projektu INPOK - PDF 138 kB zde

grenzgebiet INPOK_resize.jpg

eu ziel3