Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti
česko-saského pohraničí


česky

deutsch

Závěrečná konference s názvem

"Region a inovace v česko-saském kontextu"

se koná 05. 11. 2014 na půdě TU Dresden, 9:30 - 15:30 hod

Srdečně Vás zveme na společnou závěrečnou konferenci dvou projektů podpořených OP Cíl 3, a to INPOK (Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti česko-saského pohraničí) a protransfer - profesionalizace vědeckého a technologického transferu.

Na téma "region a inoavce" budou diskutovat zástupci z oblasti vědy a výzkumu, aplikační hospodářské sféry, dále intermediérní oragnizace a zástupci veřejné správy.

Další informace naleznete zde:

Účast je bezplatná.

*          *          * AKCE UZAVŘENA *          *           *

Děkujeme všem váženým hostům, řečníkům, kolegům a dalším partnerům za účast na konferenci a podnětnou diskusi. Vážíme si Vašeho času, který jste věnovali celodenní akci v Drážďanech a věříme, že s námi zůstanete v kontaktu i po formálním ukončení projektu.

Fotografie budou postupně doplňovány, foto © UJEP, TUD

 

IMG_6771.JPG
IMG_6772.JPG
IMG_6773.JPG
IMG_6776.JPG
IMG_6778.JPG
IMG_6789.JPG
IMG_6797.JPG
IMG_6798.JPG
IMG_6801.JPG
IMG_6805.JPG
IMG_6812.JPG
IMG_6821.JPG
IMG_6824.JPG
IMG_6826.JPG
IMG_6827.JPG
IMG_6836.JPG
IMG_6844.JPG
IMG_6845.JPG
IMG_6855.JPG
IMG_6862.JPG
IMG_6866.JPG
IMG_6885.JPG
IMG_6892.JPG
IMG_6893.JPG
IMG_6900.JPG
IMG_0853.JPG
IMG_0860.JPG
IMG_0863.JPG
IMG_0867.JPG
IMG_0882.JPG
IMG_0891.JPG
IMG_0893.JPG
IMG_0899.JPG
IMG_0905.JPG
IMG_0906.JPG
IMG_0914.JPG
IMG_0920.JPG
IMG_0934.JPG
IMG_0940.JPG
IMG_0961.JPG
IMG_0969.JPG
IMG_0988.JPG
IMG_0971.JPG
IMG_0999.JPG
IMG_1003.JPG
IMG_1024.JPG
IMG_1028.JPG
IMG_1044.JPG
IMG_1053.JPG
IMG_1061.JPG
IMG_1071.JPG

eu ziel3